เรามีสินค้าให้บริการท่านอย่างหลากหลาย อาทิเช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้บริการอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า เนื่องจากความ
ต้องการของแต่ละธุรกิจ อุตสาหกรรมไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียง
ท่านแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการให้กับเรา
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆเพื่อบริการครบวงจรให้กับลูกค้าจึงสามารถจัดกลุ่มประเภทสินค้าหลัก ๆ ได้ดังนี้
กลุ่มงานก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก, ไฟฟ้า, ลวด, คอนเทรนเนอร์, ปั๊ม, ท่อ, อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ
 
กลุ่มงานที่อยู่อาศัย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ วัสดุตกแต่งที่พักอาศัย, อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
กลุ่มงานฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องปั่นไฟ, อุปกรณ์นิรภัย, อุปกรณ์ด้านจราจร ฯลฯ
 
กลุ่มทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือห้องแลป, เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 
กลุ่มงานอะไหล่ ได้แก่ บัดกรี, เครื่องจักร, น้อต ฯลฯ
 
 
ระบบขนส่ง
ประเภทรถ ได้แก่ รถตู้, รถบัส, รถกระบะ, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ, รถเทรลเลอร